Donatie

Project “De Blauwe Hap”

Het project “DE BLAUWE HAP” staat in de steigers. Onze eerste theaterproductie over “wie we zijn” en “hoe
we dat doen” in de Nederlandse samenleving. De dagelijkse gang van zaken ziet er niet altijd uit zoals
verwacht wordt. Over sterke Indische vrouwen, “indolente” Indische mannen en behulpzame Nederlandse
partners…

Jouw donatie helpt ons om bij jou in de buurt dit gezellige, leerzame en hilarische theaterspel uit te kunnen
voeren. Ontvang een uitnodiging voor de premiere. Datum, locatie(s) en tijd volgen bij het behalen van ons
streefbedrag € 50.000,00. Rekeningnr. NL 42 RABO 0320791491 t.n.v. Madjoe Dua Utrecht o.v.v. “de Blauwe
Hap” met vermelding van jouwnaam/mailadres. Contact: info@madjoeduautrecht.nl BEDANKT!